AERODYNAMICA VLIEGTUIG PDF

Zowel tijdens het opstijgen, als tijdens de vlucht en het landen van een vliegtuig werken er een heleboel krachten op in. Deze krachten worden onder andere. Zie je een grote variƫteit aan taken zoals onderhoud van vliegtuigen en helikopters, planning, inspectie van luchtwaardigheid, luchthavenbeheer als jouw. Phone, Suggest a phone number Docent vliegtuig/helikoptertechniek, helikopter-aerodynamica en als theorie en praktijk. Work Position.

Author: Aracage Guzuru
Country: Yemen
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 21 April 2005
Pages: 300
PDF File Size: 18.70 Mb
ePub File Size: 3.47 Mb
ISBN: 314-7-37712-700-1
Downloads: 76519
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nijas

De invalshoek is altijd gebaseerd op de vliegroute en niet op de horizon of de grond. De rest van de krachten zoals gewicht, thrust en drag blijven. De neus moet naar beneden aerodynamics worden, dus moeten we het staartoppervlak naar boven drukken. Bij de vleugels en het horizontale staartoppervlak wordt lift geproduceerd en bij de propeller wordt er thrust of stuwkracht geproduceerd.

Lift is de opwaartse kracht gerealiseerd door een draagvlak wanneer dit door de lucht beweegt. Vliegtuiy kracht grijpt net als thrust en lift aan in het zwaartepunt. Als we de krachten, lift, thrust en drag optellen en als deze resultante gelijk is aan het gewicht, dan is het toestel in evenwicht.

Aerodynamica by Bas Deknatel on Prezi

Dit is de drag gevormd door vliegtuigonderdelen die frontaal staan ten opzichte van de luchtstroom. Zowel tijdens het opstijgen, als tijdens de vlucht en het landen van een vliegtuig werken er een heleboel krachten op in.

Deze krachten worden onder andere veroorzaakt door het vligtuig, de snelheid van het vliegtuig, de wind, het gewicht.

Volgende formule is nu van toepassing: Gewicht wordt gelijkgesteld aan de gravitatiekracht en is eenvoudig te berekenen. Dus hoe groter de invalshoek, hoe groter de lift en hoe groter de drag. Nu zal door het principe vliegutig Bernoulli de linkervleugel naar boven gedrukt worden. De kleppen worden hiervoor naar beneden gedrukt worden, waardoor de snelheid van de lucht boven dit draagvlak groter is dan de snelheid eronder.

  FORKEL BACH PDF

De wrijving De drag gevormd door het voorbijgaan van lucht langs vliegtuigonderdelen. Deze invloedsfactor is laag in het wijdse luchtruim en bij berekeningen voor vliegtuigen wordt dan ook geen rekening gehouden aerodynamlca het Reynolds-nummer. De interferente drag Door de wederzijdse werking van luchtstromen op elkaar bij het samentreffen ervan, krijgen we deze interferente drag. Hieruit volgt dat het draagvlak naar boven zal voiegtuig worden, of met andere woorden we bekomen lift door de snelheid van de lucht te verhogen boven het draagvlak.

Gewicht en drag zijn dan de negatief werkende krachten.

Rollen Als we de linkerrolroeren naar beneden drukken, dan stijgt de snelheid boven het draagvlak en daalt die onder het draagvlak.

Hier bespreken we deze vier aerodynamca. T T-staart Tiltrotor Traffic alert and collision avoidance system Transponder. We krijgen dus een horizontale componente van lift, naar de binnenkant van de bocht aerodynamuca. Voor deze zes krachten die nu op ons toestel inwerken tijdens een klim gelden volgende formules: B Bazuinen van Jericho. D Deltavleugel Droptank Drukcabine.

Om een evenwicht te bekomen, moet de resultante van deze 6 krachten gelijk zijn aan de nulvector. Parasiete drag kunnen we verder onderverdelen in gevormde drag, wrijving, en interferente drag. E Electronic flight bag Elevon Vliegtiug and crew-alerting system.

In andere projecten Wikimedia Commons. We krijgen weer de formules voor de vier hoofdkrachten zie bij 2.

De hoeveelheid van lift veroorzaakt door de vleugel hangt af van verschillende factoren: Er komen twee componenten bij: Drag is de kracht die naar achter toe werkt en tegengesteld is aan de beweging van het vliegtuig door de lucht.

P Pitotbuis Propeller Pulserende straalmotor.

Dit is het samenstellen van 4 evenwijdige coplanaire krachten. Een bijkomende opwaartse kracht wordt ontwikkeld als het onderste draagvlak de lucht doet afwijken naar onderen.

  CARNIVAL AND CANNIBAL BAUDRILLARD PDF

Parasitaire weerstand

Hierbij gelden, voor de vier hoofdkrachten, weer dezelfde formules. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Zie de categorie Aircraft components van Wikimedia Commons voor mediabestanden.

Als we nu een lijn trekken door het zwaartepunt van het vliegtuig, van beneden naar boven, dan is gieren de beweging rond deze as. Dit is niet dezelfde hoek die we hadden bij de bespreking van de krachten bij een klim of daling van een vliegtuig. voiegtuig

Categorie:Vliegtuigonderdeel

Aerodynamica Classificatie Navigatie Vliegtuig onderdeel. Dit is de hoek tussen de richting van de horizon en de richting van de thrust en de drag, alsook de as waarrond het stampen gebeurt.

In dit hoofdstuk bespreken wij deze krachten, die zowel gelden voor de CH Hercules als voor elk ander type vliegtuig. Aangezien we het toestel laten hellen, wordt het gewicht, dat altijd naar de aarde gericht is, opgedeeld in een componente van drag, positief werkend op de hoofddrag en een componente van lift, negatief werkend op de hoofdlift. Als we nu een lijn trekken door het zwaartepunt en in de richting van de vleugels, dan is stampen de beweging rond deze lijn.

Door de wederzijdse werking van luchtstromen op elkaar bij het samentreffen ervan, krijgen we deze interferente drag. Daarnaast komt de formule voor de resultante van lift en drag.

Lander Deleersnyder en Andreas Lemarcq Webarchitect: Om een evenwicht te bekomen, moet de resultante van deze acht krachten gelijk zijn aan de nulvector.